उड़ै माँ guDAण गए थे !!

एक ताऊ news देखण लाग रया था
( अमेरिका में बम्ब विस्फोट 117 लोग मरे जिनमे 8 भारतीय भी शामिल )
ताऊ कुछ देर तो चुप रया फेर बोल्या
उड़ै माँ guDAण गए थे !!

Leave a Reply

Loading...